LOGO
pl en

2012, Vol 12, No 1


Alternatywne sposoby leczenia padaczki
Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 13-17

Nagła nieoczekiwana śmierć w padaczce
Sylwia Janiak, Monika Kołodziejska
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 18-21

Czy somatosensoryczne potencjały wywołane mogą być wskaźnikiem rokowniczym u chorych na stwardnienie rozsiane poddanych kuracji immunomodulującej?
Ewelina Kuczko-Piekarska, Anna Niezgodzińska-Maciejek, Zdzisław Maciejek, Sławomir Wawrzyniak
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 22-25

Znaczenie prognostyczne wzrokowego potencjału wywołanego w terapii immunomodulującej stwardnienia rozsianego
Ewelina Kuczko-Piekarska, Anna Niezgodzińska-Maciejek, Zdzisław Maciejek, Sławomir Wawrzyniak
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 26-29

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu modyfikującym przebieg postaci remitująco-rzutowej stwardnienia rozsianego – stan obecny a perspektywy na przyszłość
Kamil Sarnecki, Marta Stadnik, Robert Krysiak, Bogusław Okopień
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 30-39

Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy
Marzena Zaborowska, Zdzisław Maciejek, Sławomir Wawrzyniak
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 40-43

Immunoekspresja nestyny w gwiaździaku włosowatokomórkowym i glioblastoma
Emil Zielonka
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 44-49

Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny
Anna Zduńska, Jan Kochanowski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 50-56

WYCOFANY - Rola niekodującego RNA w patologii układu nerwowego
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 57-64

Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej
Jarosław Pasek, Patrycja Kwiatek, Tomasz Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Szewc, Aleksander Sieroń
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (1), p. 65-68