LOGO
pl en

Torbiel naskórkowa czwartej komory mózgu – opis przypadku

Maciej Bryl1, Bogdan Czapiga2, Marta Koźba-Gosztyła2, Agnieszka Hałoń3

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 177–182
DOI: 10.15557/AN.2018.0025
Streszczenie

Torbiel naskórkowa to wolno rosnący, zazwyczaj niezłośliwy nowotwór, który powinien być leczony chirurgicznie. Zwykle zlokalizowany jest w kącie mostowo-móżdżkowym lub w okolicy siodła tureckiego, sporadycznie występuje wewnątrz układu komorowego. Torbiel naskórkowa usytuowana w czwartej komorze mózgu stanowi niecodzienny przypadek, z uwagi na dość rzadkie występowanie w tej okolicy. Ze względu na niewielką liczbę opisanych przypadków tytułowego guza w ostatnich latach przedstawiamy interdyscyplinarny opis torbieli naskórkowej czwartej komory mózgu rozpoznanej u dwóch pacjentek w krótkim odstępie czasu. Pełne wyleczenie chorego, przy najmniejszym ryzyku odrostu guza, uzyskać można przez całkowite mikroskopowe usunięcie zmiany.

Słowa kluczowe
torbiel naskórkowa, czwarta komora mózgu, perlak