LOGO
PL

Contact us

Publisher details

Medical Communications Sp. z o.o.
Ul. Powsińska 34
02-903 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 651 97 83
E-mail: redakcja@neurologia.com.pl

Managing Editor

Marcin Mruwczyński
E-mail: marcin.mruwczynski@medical.pl

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.