LOGO
PL

Abstracting and Indexing

The Journal is indexed in the following databases:

 • DOAJ
 • EBSCO
 • EMBASE
 • Emerging Sources Citation Index (Web of Science): IF 2022 <0.1
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • Polish Ministry of Education and Science (Ministerstwo Edukacji i Nauki) (40 points)
 • POL-index
 • Polish Scientific Journals Database
 • Polish Medical Bibliography (Polska Bibliografia Lekarska)
 • WorldCat

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.