LOGO
pl en

NEURONEWS: „Amnezja po intoksykacji kanabinoidami”, „Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy, SMA), czyli kolejny kamień milowy w neurologii”, „Intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego u pacjentów z udarem krwotocznym mózgu nie przekłada się na zmniejszenie śmiertelności w pierwszych trzech miesiącach po udarze”, „Erenumab i przewlekła migrena”, „Koegzystencja infekcji wirusem japońskiego zapalenia mózgu i wirusem żółtej febry, czyli ciąg dalszy ciekawostek dla podróżujących lekarzy”

Karol Jastrzębski

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 55–56