LOGO
pl en

Zespół bólowy kręgosłupa i bóle głowy jako wstępna manifestacja guza rdzenia kręgowego – opis dwóch przypadków

Joanna Stefanowicz, Anna Szołkiewicz, Ewa Iżycka-Świeszewska, Elżbieta Drożyńska, Ewa Szutowicz-Zielińska, Ewa Bień, Katarzyna Połczyńska, Agata Maciejewska, Anna Balcerska

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 127-131
Streszczenie

Przedstawiamy dwa przypadki guzów śródrdzeniowych odcinka piersiowo-lędźwiowego z towarzyszącym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych u chłopców w wieku 10,5 i 12 lat. Klinicznie choroba zamanifestowała się bólami głowy i kręgosłupa w okresie kilku tygodni i kilku miesięcy przed hospitalizacją. U jednego dziecka wykonanie zabiegu operacyjnego było niemożliwe ze względu na rozległość procesu nowotworowego, poddano je chemioterapii. U drugiego chłopca przeprowadzono częściową resekcję guza i zastosowano intensywną chemioterapię. Obydwaj chłopcy zmarli w wyniku progresji choroby, odpowiednio – w 2 i 15 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów neurologicznych. Badanie sekcyjne ujawniło w obydwu przypadkach utkanie glejaków złośliwych z rozległymi naciekami opony miękkiej oraz rozsiew nowotworu drogą płynu mózgowo-rdzeniowego w obrębie układu nerwowego. Zespół bólowy kręgosłupa jest rzadkim zespołem neurologicznym w wieku dziecięcym wymagającym wnikliwej diagnostyki ze szczególnym wskazaniem do wykonania badań obrazowych. Pierwszym objawem procesu rozrostowego w kanale kręgowym mogą być również bóle głowy. 

Słowa kluczowe
bóle kręgosłupa, guzy rdzenia kręgowego, glejaki złośliwe, dzieci