LOGO
pl en

SYMPOZJUM: CHOROBY WIRUSOWE. Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa

Paweł P. Liberski, Joanna Smoleń, Beata Sikorska, Tomasz J. Wąsik

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 122-124
Streszczenie

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML) jest zawsze śmiertelną postępującą chorobą demielinizacyjną wywołaną wirusem JC (nazwa pochodzi od inicjałów chorego, od którego wyizolowano po raz pierwszy wirus, Johna Cunninghama) należącym do rodziny Polyomaviridae. Poprzednio wirus JC zaliczano do rodziny Papovaviridae obejmującej także papillomawirusy. Wirus JC był izolowany z mózgu w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii i jest uznany za czynnik etiologiczny, aczkolwiek może wywoływać także schorzenia nerek i górnego układu oddechowego. Sugestie wirusowej etiologii PML uwzględniono już w latach pięćdziesiątych, ale dopiero badania ultrastrukturalne Gabrielle Zu Rhein wykazały obecność struktur identycznych z wirionami wirusów polyoma. Zmiany mikroskopowe są zwykle bardziej nasilone niż zmiany widoczne w badaniu makroskopowym. Najczęściej są to symetryczne, rozlane ogniska podkorowej demielinizacji, od mikroskopowych do dużych, zlewających się i obejmujących większość istoty białej na danym obszarze. W ogniskach tych spotyka się duże bazofilne jądra oligodendrocytów, zawierające wtręty wirusowe oraz przerosłe, dziwaczne komórki astrogleju.

Słowa kluczowe
wirus JC, papowa, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia, zapalenia mózgu, neuropatologia