LOGO
pl en

SYMPOZJUM: CHOROBY WIRUSOWE. Paramyksowirusy

Paweł P. Liberski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Beata Sikorska, Aleksandra Zielińska, Tomasz J. Wąsik

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 108-114
Streszczenie

W pracy omawiamy choroby układu nerwowego wywołane przez wirusy z rodziny Paramyxoviridae: świnkę będącą przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci i, w przebiegu AIDS, ADEM (acute disseminated encephalomyelitis) oraz odrę. Komplikacje neurologiczne w następstwie zakażenia wirusem odry występują pod postacią ostrego rozsianego zapalenia mózgu (ang. acute disseminated measles encephalitis, ADAM), wtrętowego zapalenia mózgu (ang. measles inclusion body encephalitis, MIBE), podostrego stwardniającego zapalenia mózgu (ang. subacute sclerosing panencephalitis, SSPE) oraz przyzakaźnego zapalenia mózgu (ang. post-infectious encephalitis, PIE). Obserwuje się typową sekwencję pojawiania się komplikacji neurologicznych: ostre zapalenie mózgu w przebiegu odry jest zjawiskiem rzadkim, natomiast pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym i zmiany w EEG są częste. PIE pojawia się w 7-14 dni po infekcji, MIBE – w 1-9 miesięcy, a SSPE – po upływie trzech, a nawet kilkunastu lat. Na odrębne omówienie zasługuje odrowe zapalenie mózgu w przebiegu AIDS. 

Słowa kluczowe
paramyksowirusy, odra, świnka, podostre stwardniające zapalenie mózgu, neuropatologia