LOGO
PL

March 1, 2023 – change in the method of sending papers to the editorial office

On March 1, 2023, a new submission system has been launched. The manuscripts with all their attachments should be submitted via publishing platform Journals System at:

https://www.editorialsystem.com/akneen/

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.