LOGO
PL

Current diagnostic pathway for Alzheimer’s disease

Agnieszka Gorzkowska1, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec2

Affiliation and address for correspondence
Aktualn Neurol 2023; 23 (4): 125–130
DOI: 10.15557/AN.2023.0019
Abstract

The article outlines the diagnostic pathway for patients with dementia, and specifically with Alzheimer’ s disease. The proper diagnostic approach for suspected dementia includes history, cognitive testing, physical and neurological examinations, and neuroimaging and laboratory analysis to fully clarify the patient’s condition. The consecutive stages of the diagnostic process and the current approaches to the importance of various tests are discussed.

Keywords
dementia, Alzheimer’s disease, diagnostic criteria, biomarkers

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.