LOGO
PL

2023, Vol 23, No 2Management of burning mouth syndrome
Hanna Hüpsch-Marzec, Paweł Cieślik, Agnieszka Gorzkowska
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 36–40
DOI: 10.15557/AN.2023.0006


Antioxidant supplements as a means to prevent Alzheimer’s disease following COVID-19 infection
Mahshid Hosseini, Majid Reza Farrokhi
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 41–45
DOI: 10.15557/AN.2023.0007


Art therapy for children with autism spectrum disorder
Julia Lipska, Klaudia Karina Leś
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 46–51
DOI: 10.15557/AN.2023.0008


Differential diagnosis of conversion disorders and dysarthria. Case report
Anna Lis-Skowrońska, Olga Jauer-Niworowska, Przemysław Ireneusz Skowroński
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 52–59
DOI: 10.15557/AN.2023.0009


Complicated intracranial hypotension as a consequence of electric scooter accident. Case report
Beata Łabuz-Roszak, Aleksandra Morajko, Alicja Sierakowska, Krzysztof Kandziora
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 60–66
DOI: 10.15557/AN.2023.0010


Inflammatory cerebral amyloid angiopathy with poor outcome – case report
Dariusz Dziubek, Karolina Dziubek
Aktualn Neurol 2023, 23 (2), p. 67–71
DOI: 10.15557/AN.2023.0011

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.