LOGO
PL

2023, Vol 23, No 1Analysis of selected pro-inflammatory cytokines: IL-1β, IL-6, CXCL-8, and TNF-α in children with seizure disorders during acute infection. Is there a specific pro-inflammatory cytokine profile in these patients?
Grażyna Bugaj, Anna Mania, Magdalena Frydrychowicz, Agnieszka Górna, Karol Lubarski, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Aktualn Neurol 2023, 23 (1), p. 1–13
DOI: 10.15557/AN.2023.0001


Immunotherapy in Alzheimer’s disease – new treatment, old problems
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2023, 23 (1), p. 14–18
DOI: 10.15557/AN.2023.0002


Young-onset dementia – possible causes and effects on patients’ lives
Klaudia Karina Leś, Julia Lipska, Julia Lewtak
Aktualn Neurol 2023, 23 (1), p. 19–24
DOI: 10.15557/AN.2023.0003


Dyke–Davidoff–Masson syndrome – a review of the literature
Piotr Jan Potyrała, Aleksandra Krawczuk, Jan Bieniasz, Igor Matkowski, Konrad Dendys, Paula Bigos, Wojciech Kuźnicki, Krzysztof Chmielak
Aktualn Neurol 2023, 23 (1), p. 25–29
DOI: 10.15557/AN.2023.0004


Autoimmune encephalitis with anti-NMDAR antibodies – variety of clinical manifestations
Alicja Sierakowska, Mateusz Roszak, Beata Łabuz-Roszak
Aktualn Neurol 2023, 23 (1), p. 30–35
DOI: 10.15557/AN.2023.0005

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.