LOGO
PL

2022, Vol 22, No 4The role of sex hormones in multiple sclerosis
Barbara Anna Lewandowska, Bartosz Bielecki
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 157–166
DOI: 10.15557/AN.2022.0019


Effects of different doses of vitamin D supplementation on immune, inflammatory and oxidative stress parameters in the blood serum of patients with multiple sclerosis – a review
Martyna Lis, Jowita Adamczyk-Zostawa, Monika Adamczyk-Sowa
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 167–173
DOI: 10.15557/AN.2022.0020


The impact of ischaemic stroke risk factors on imaging changes – a current literature review
Yehor Demianenko, Mateusz Kobierecki, Roman Leśniak
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 174–179
DOI: 10.15557/AN.2022.0021


Second-generation gepants in the treatment of migraine – a review of the findings of randomised controlled trials
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 180–184
DOI: 10.15557/AN.2022.0022


Late and very late onset neuromyelitis optica spectrum disorders – a case series
Katarzyna Zwiernik, Magdalena Kwaśniak-Butowska, Robert Bonek, Jarosław Sławek
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 185–191
DOI: 10.15557/AN.2022.0023


The first Polish experiences with SC natalizumab
Katarzyna Kapica-Topczewska, Paulina Matys, Elżbieta Jasińska, Maciej Huć, Ryszard Sędziak, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Monika Adamczyk-Sowa, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 192–201
DOI: 10.15557/AN.2022.0024


The impact of natalizumab treatment in pregnancy on neonatal outcomes
Anna Karbicka
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 202–206
DOI: 10.15557/AN.2022.0025


Natalizumab as a high-efficacy therapy with proven confirmed long-term effectiveness and a new, subcutaneous administration formula
Monika Adamczyk-Sowa
Aktualn Neurol 2022, 22 (4), p. 207–210
DOI: 10.15557/AN.2022.0026

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.