LOGO
PL

2022, Vol 22, No 3Assessment of selected inflammatory markers in bacterial and viral neuroinfections in children
Karol Lubarski, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Paweł Małecki, Cezary Witczak, Magdalena Figlerowicz
Aktualn Neurol 2022, 22 (3), p. 115–122
DOI: 10.15557/AN.2022.0014


CCL3 and CCL5 as potential markers of carotid atherosclerotic plaque stability – preliminary research
Maria Konarska-Król, Piotr Szpakowski, Piotr Kaźmierski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2022, 22 (3), p. 123–129
DOI: 10.15557/AN.2022.0015


Effects of hippotherapy on gross motor function in children and adolescents with cerebral palsy – a scoping review
Natalia Jagielska-Zwierz, Natalia Matysiak, Justyna Zając, Jakub S. Gąsior
Aktualn Neurol 2022, 22 (3), p. 130–140
DOI: 10.15557/AN.2022.0016


Tumefactive multiple sclerosis – a diagnostic and therapeutic challenge
Weronika Galus, Katarzyna Zawiślak-Fornagiel, Ewa Krzystanek
Aktualn Neurol 2022, 22 (3), p. 141–145
DOI: 10.15557/AN.2022.0017


Paroxysmal left-sided hemidystonia as a relapse of multiple sclerosis
Karol Jastrzębski, Jakub Jania
Aktualn Neurol 2022, 22 (3), p. 146–150
DOI: 10.15557/AN.2022.0018

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.