LOGO
PL

2022, Vol 22, No 2Conduction block and positive sharp waves/fibrillation potentials in entrapment neuropathies of the ulnar, radial, and peroneal nerves
Şencan Buturak, Halit Fidancı, İlker Öztürk, Zülfikar Arlıer
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 67–74
DOI: 10.15557/AN.2022.0007


Do increased serum IL-12 and IL-23 levels affect cognitive function in patients with multiple sclerosis? A preliminary study
Anna Nowaczewska-Kuchta, Paulina Mizera, Piotr Szpakowski, Igor Bednarski, Jędrzej Lesman, Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 75–79
DOI: 10.15557/AN.2022.0008


Manual therapy improves symptom severity and disability in patients with carpal tunnel syndrome
Przemysław Tadeusz Wielemborek, Katarzyna Kapica-Topczewska, Robert Pogorzelski, Agata Bartoszuk, Rafał Kułakowski, Dagmara Mirowska-Guzel, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 80–85
DOI: 10.15557/AN.2022.0009


Neurological complications of SARS-CoV-2 infection
Aleksandra Sawicka, Albert Acewicz
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 86–92
DOI: 10.15557/AN.2022.0010


A new look at the clinical and molecular characteristics of SCN1A-related developmental and epileptic encephalopathies
Elżbieta Stawicka, Paulina Górka-Skoczylas, Dorota Hoffman-Zacharska
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 93–98
DOI: 10.15557/AN.2022.0011


Flammer syndrome – characteristics and prevalence among multiple sclerosis patients
Katarzyna Pikora, Joanna Jamiołkowska, Piotr Janosz, Joanna Betlejewska, Jędrzej Warpechowski, Katarzyna Kapica-Topczewska, Agata Czarnowska, Anna Supronik, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 99–104
DOI: 10.15557/AN.2022.0012


Polish adaptation of the Mini-Cog
Anna Barczak, Elwira Urban-Oleńska
Aktualn Neurol 2022, 22 (2), p. 105–107
DOI: 10.15557/AN.2022.0013

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.