LOGO
PL

2021, Vol 21, No 1Reasons for switching immunomodulatory therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis
Małgorzata Popiel, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 3–8
DOI: 10.15557/AN.2021.0001


The multiple sclerosis patient’s journey in Poland – current diagnosis
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Konrad Rejdak, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Monika Adamczyk-Sowa, Halina Bartosik-Psujek, Malina Wieczorek, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 9–23
DOI: 10.15557/AN.2021.0002


The role of neuropsychological examination in the diagnosis and treatment of adult patients with epilepsy
Magdalena Gugała-Iwaniuk, Ksenia Sławińska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 24–29
DOI: 10.15557/AN.2021.0003


Impulse control disorders in Parkinson’s disease
Mateusz Toś, Joanna Siuda
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 30–35
DOI: 10.15557/AN.2021.0004


Efficacy of cognitive-behavioural psychotherapy in the treatment of chronic fatigue in patients with multiple sclerosis – a literature review
Justyna Wiśniowska, Kamilla Puławska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 36–40
DOI: 10.15557/AN.2021.0005


Ischaemic stroke caused by spontaneous unilateral carotid artery dissection in patient with connective tissue disorder
Weronika Pużyńska, Anna Mirończuk, Katarzyna Kapica-Topczewska, Adam Łukasiewicz, Agata Czarnowska, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 41–46
DOI: 10.15557/AN.2021.0006


Stiff-person syndrome with sensorimotor polyneuropathy – case report
Karol Jastrzębski, Nina Romanowska, Marta Rek-Pacześ, Łukasz Kępczyński, Agnieszka Plucińska, Monika Gałecka-Kowalska, Krzysztof Pacześ
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 47–55
DOI: 10.15557/AN.2021.0007

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.