LOGO
PL

2020, Vol 20, No 4Selected sociodemographic and clinic alpredictors of the clock drawing test performance in Polish community dwelling seniors
Paula Chibowska, Katarzyna Nowicka-Sauer, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 187–190
DOI: 10.15557/AN.2020.0018


Executive dysfunction profile in children and adolescents with fetal alcohol spectrum disorder – systematic review
Justyna Urbańska-Grosz, Seweryna Konieczna, Maciej Walkiewicz, Emilia Sitek
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 158–165
DOI: 10.15557/AN.2020.0019


Assessment of fatigue, cognition and depression in correlation with the applied immunomodulating treatment based on the Lodz registry of patients with multiple sclerosis
Sylwia Janiak, Igor A. Bednarski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 166–172
DOI: 10.15557/AN.2020.0020


Effect of aerobic training on changes in neuroplasticity marker levels in patients with multiple sclerosis – a pilot study
Marta Milewska-Jędrzejczak, Dominika Książek-Winiarek, Piotr Szpakowski, Igor A. Bednarski, Elżbieta Miller, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 173–177
DOI: 10.15557/AN.2020.0021


Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids (CLIPPERS) – a case report and a review of the latest scientific reports
Dariusz Dziubek, Mateusz Rajchel, Barbara Stańko-Kałamarz, Mirosław Dziki
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 178–186
DOI: 10.15557/AN.2020.0022


Kleine–Levin syndrome – a diagnostic challenge? Case report
Małgorzata Sankowska, Justyna Janicka, Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 187–190
DOI: 10.15557/AN.2020.0023

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.