LOGO
PL

2020, Vol 20, No 3Body mass index, waist-to-hip ratio, and body surface area in patients with acute ischaemic stroke in north-eastern Poland
Agata Czarnowska, Paulina Werel, Dominika Stępień, Jacek Sajdak, Justyna Stelmaszek, Olga Zajkowska, Katarzyna Kapica-Topczewska, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 103–108
DOI: 10.15557/AN.2020.0013


Could neurosurgical patients benefit from psychotherapy? A few words on the use of cognitive-behavioural therapy in brain injured patients
Agnieszka Pawełczyk, Maciej Błaszczyk, Tomasz Pawełczyk, Maciej Radek
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 109–118
DOI: 10.15557/AN.2020.0014


Cannabinoids in the treatment of children with autism spectrum disorder
Małgorzata Stachoń, Milena Sierocka, Piotr Poniewierski, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 119–124
DOI: 10.15557/AN.2020.0015


Progression of language and cognitive impairment in patients with the logopenic variant of primary progressive aphasia – case series
Klaudia Kluj-Kozłowska, Emilia J. Sitek, Agnieszka Skrzypkowska, Ewa Narożańska, Bogna Brockhuis, Jarosław Sławek, Aneta Domagała, Stanisław Milewski
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 125–135
DOI: 10.15557/AN.2020.0016


Reading epilepsy – a case report
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, Małgorzata Sankowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 136–140
DOI: 10.15557/AN.2020.0017

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.