LOGO
PL

2020, Vol 20, No 1The usefulness of mental health diagnostic screening in patients with isolated cerebellar lesions
Krzysztof Jodzio
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 3–8
DOI: 10.15557/AN.2020.0001


The relationship between smoking and disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis on immunomodulatory therapy
Michał Rakoca, Anna Tywoniuk, Monika Adamczyk-Sowa, Alina Kułakowska, Dorota Koziarska, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Sławomir Wawrzyniak
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 9–13
DOI: 10.15557/AN.2020.0002


Predictors for paraclinoid aneurysm recanalisation after endovascular coiling
Patrycja Kowalczyk, Karol Wiśniewski, Michał Piotrowski, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 14–19
DOI: 10.15557/AN.2020.0003


Pharmacokinetics of antiepileptic drugs and their safety in breastfeeding women
Ewa Kamińska
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 20–31
DOI: 10.15557/AN.2020.0004


Laryngeal electromyography – a review of guidelines and current literature
Paulina Krasnodębska, Agata Szkiełkowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 32–38
DOI: 10.15557/AN.2020.0005


Ephedrone encephalopathy – a disease of 19th century miners in the era of the Internet
Dominik Siutka, Katarzyna Siutka, Małgorzata Fudala, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 39–43
DOI: 10.15557/AN.2020.0006

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.