LOGO
PL

2019, Vol 19, No 4Nutritional status changing in advanced Parkinson’s disease patients undergoing deep brain stimulation surgery
Ewelina Bucior, Magdalena Konopko, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 155–161
DOI: 10.15557/AN.2019.0021


Primary lateral sclerosis – a literature review
Joanna Iłżecka
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 162–167
DOI: 10.15557/AN.2019.0022


Cognitive disorder profile in patients with idiopathic normotensive hydrocephalus
Karolina Skrobol, Aneta Myszka, Roger Krzyżewski, Borys Kwinta, Anna Starowicz-Filip
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 168–173
DOI: 10.15557/AN.2019.0023


Cervical myelopathy: current knowledge on the diagnosis and treatment
Józef Opara
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 174–178
DOI: 10.15557/AN.2019.0024


Lasmiditan in the treatment of migraine attacks
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 179–182
DOI: 10.15557/AN.2019.0025


Stroke-like symptoms in patient with scleromyxedema – case report
Magdalena Grenadier, Magdalena Konopko, Milena Bożek, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 183–187
DOI: 10.15557/AN.2019.0026


Carcinomatous meningitis as a clinical presentation of lung adenocarcinoma – case report
Anna Stanowska, Barbara Wach, Izabela Herman-Sucharska
Aktualn Neurol 2019, 19 (4), p. 188–192
DOI: 10.15557/AN.2019.0027

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.