LOGO
pl en

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami (CLIPPERS) – opis przypadku

Dariusz Kotlęga1,2, Barbara Peda2, Tomasz Trochanowski2, Monika Gołąb-Janowska1, Przemysław Nowacki1
Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 145–148
DOI: 10.15557/AN.2019.0020
Streszczenie

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami (CLIPPERS) to nowa jednostka chorobowa ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalnym. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie obrazu klinicznego, radiologicznego i neuropatologicznego. Charakterystyczny oraz diagnostyczny objaw stanowi wydatna odpowiedź na leczenie sterydami. Prezentujemy opis przypadku pacjenta z prawdopodobnym zespołem CLIPPERS oraz informacjami dotyczącymi diagnostyki różnicowej i leczenia. U pacjenta wdrożone zostało przewlekłe leczenie immunosupresyjne w postaci sterydów oraz leku „oszczędzającego sterydy” (metotreksat), co skutkowało kliniczną i radiologiczną poprawą. Aktualnie brakuje wytycznych dotyczących leczenia z uwagi na ograniczoną liczbę przypadków tej jednostki chorobowej. Wiedza dotycząca omawianego schorzenia jest ważna dla neurologów oraz radiologów.

Słowa kluczowe
zapalenia pnia mózgu, CLIPPERS, przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami, zapalenie mózgu, zapalenie naczyń