LOGO
PL

2019, Vol 19, No 3MOG antibody-associated disease – a new entity or one of the forms of the NMO spectrum?
Dominika Czarnecka, Mariusz Stasiołek
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 119–124
DOI: 10.15557/AN.2019.0016


Urological complications after stroke
Michał Lipowski, Marta Kucharska-Lipowska, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 125–131
DOI: 10.15557/AN.2019.0017


New strategies for migraine treatment and prevention
Waldemar Brola, Piotr Sobolewski
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 132–140
DOI: 10.15557/AN.2019.0018


Mini-Cog as a screening tool for dementia
Anna Barczak, Beata Hintze
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 141–144
DOI: 10.15557/AN.2019.0019


Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids (CLIPPERS) – a case report
Dariusz Kotlęga, Barbara Peda, Tomasz Trochanowski, Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 145–148
DOI: 10.15557/AN.2019.0020

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.