LOGO
PL

2019, Vol 19, No 2Parkinson’s disease – the role of the digestive tract in pathogenesis
Ewelina Bucior, Magdalena Konopko, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 55–61
DOI: 10.15557/AN.2019.0009


Stiff-person syndrome – a literature review
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 62–73
DOI: 10.15557/AN.2019.0010


Non-pharmacological interventions on cognitive functions in mild cognitive impairment and their efficacy in the light of meta-analyses and systematic reviews
Ludmiła Zając-Lamparska
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 74–82
DOI: 10.15557/AN.2019.0011


Selected versions of the clock test in clinical practice – a comparative analysis of quantitative and qualitative scoring systems
Daniel Wójcik, Katarzyna Szczechowiak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 83–90
DOI: 10.15557/AN.2019.0012


Can dietary interventions delay the conversion to dementia in people with mild cognitive impairment?
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 91–96
DOI: 10.15557/AN.2019.0013


Role of drinking coffee in the prevention of dementia
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 97–102
DOI: 10.15557/AN.2019.0014


Neuropsychiatric and neuropsychological deficits in a 33-year-old woman with chorea-acanthocytosis. A case report and a literature review
Agnieszka Pawełczyk, Karol Jastrzębski, Maciej Radek, Tomasz Pawełczyk
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 103–110
DOI: 10.15557/AN.2019.0015

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.