LOGO
PL

2018, Vol 18, No 3Custom-made database enabling a quick search for patients fulfilling specific criteria. A simple and effective tool for clinical data collection for scientific purposes
Paweł Daszkiewicz, Zuzanna Daszkiewicz, Piotr Daszkiewicz
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 113–116
DOI: 10.15557/AN.2018.0015


An introduction to gender diff erences in neurological treatment
Anna Pierzchlińska, Monika Białecka
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 117–122
DOI: 10.15557/AN.2018.0016


The use of immunomodulatory therapy in pregnant patients with multiple sclerosis
Julia Rudnicka-Czerwiec, Małgorzata Popiel, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 123–131
DOI: 10.15557/AN.2018.0017


Epilepsy in women – selected issues
Hanna Podraza, Monika Białecka, Barbara Oleksy
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 132–137
DOI: 10.15557/AN.2018.0018


Thrombectomy – a new hope in the treatment of ischaemic stroke
Magdalena Adamczyk-Hudzik, Justyna Kaczmarek-Bąk, Agnieszka Plucińska, Małgorzata Pawełczyk, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 138–143
DOI: 10.15557/AN.2018.0019


Late onset distal hereditary motor neuropathy type IIB (dHMN IIB) – case reports
Mateusz Spławski, Katarzyna Broniarek, Robert Bonek
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 144–147
DOI: 10.15557/AN.2018.0020

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.