LOGO
PL

2018, Vol 18, No 2Idiopathic intracranial hypertension: long-term follow-up and impact on patients’ visual function with a literature review
Magdalena Kwaśniak-Butowska, Magdalena Sildatke-Bauer, Lucyna Bodak, Małgorzata Paczkowska, Anna Muraszko-Klaudel, Jarosław Sławek
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 61–67
DOI: 10.15557/AN.2018.0008


Motor re-training and immobilisation in the treatment of writer’s cramp: a clinical and fMRI study
Jarosław Oborzyński, Agata Gajos, Agata Majos, Jolanta Kujawa, Ludomir Stefańczyk, Andrzej Bogucki
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 68–73
DOI: 10.15557/AN.2018.0009


The role of SPECT-DaTSCAN in the diagnosis of isolated tremor syndromes
Agata Gajos, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek, Andrzej Bogucki, Anna Płachcińska
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 74–78
DOI: 10.15557/AN.2018.0010


Age as a prognostic factor in episodic memory and executive impairment following traumatic brain injury in children and adolescents
Seweryna Konieczna, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 79–84
DOI: 10.15557/AN.2018.0011


Cognitive training and cognitive rehabilitation as non-pharmacological therapeutic strategies in Parkinson’s disease: a review of research
Adrianna Senczyszyn, Renata Wallner
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 85–93
DOI: 10.15557/AN.2018.0012


The role of vertebral artery hypoplasia in neurological practice
Marcin Bakalarz
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 94–98
DOI: 10.15557/AN.2018.0013


CGRP antagonists in treatment of migraine attacks
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 99–102
DOI: 10.15557/AN.2018.0014

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.