LOGO
PL

2017, Vol 17, No 3Decompressive hemicraniectomy for treatment of malignant cerebral oedema after ischaemic stroke – a review of clinical trials
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 137–143
DOI: 10.15557/AN.2017.0014


Duchenne muscular dystrophy: overview and future challenges
Moh Hasan Machfoed, Valentinus Besin, Mudjiani Basuki, Shirley Ferlina Lasmono
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 144–149
DOI: 10.15557/AN.2017.0015


Chosen aspects of cross-cultural adaptation of neuropsychological tests
Anna Marcinkowska, Emilia Sitek
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 150–157
DOI: 10.15557/AN.2017.0016


Hypersexuality in Parkinson’s disease
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 158–161
DOI: 10.15557/AN.2017.0017


Ischaemic stroke in the artery of Percheron region mimicking nonconvulsive status epilepticus
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 162–166
DOI: 10.15557/AN.2017.0018


The cognitive and emotional functioning of a female patient with a heritable form of the night eating syndrome – case description
Magdalena Obrembska, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 167–171
DOI: 10.15557/AN.2017.0019

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.