LOGO
PL

2017, Vol 17, No 1


Primary progressive multiple sclerosis in the Polish population
Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Stanisław Flaga, Małgorzata Fudala, Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 5–14
DOI: 10.15557/AN.2017.0001

The effects of aerobic training on the functional status, quality of life, the level of fatigue and disability in patients with multiple sclerosis – a preliminary report
Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 15–22
DOI: 10.15557/AN.2017.0002

The role of female sex hormones in multiple sclerosis and its animal models
Kaja Śmietanka, Bartosz Bielecki
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 23–33
DOI: 10.15557/AN.2017.0003

A qualitative analysis of the ACE-III profi le in the diff erential diagnosis of dementia syndromes
Emilia J. Sitek, Anna Barczak, Magdalena Senderecka
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 34–41
DOI: 10.15557/AN.2017.0004

Liponerv – new possibilities for helping patients with mild cognitive impairment
Bernard Dżumaga
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 42–48
DOI: 10.15557/AN.2017.0005

Autoimmune anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis – current state of knowledge overview based on the clinical case
Rafał Wójtowicz, Magdalena Krawiec, Piotr Orlicz
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 49–54
DOI: 10.15557/AN.2017.0006

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.