LOGO
PL

2016, Vol 16, No 4The significance of NNT parameter for the evaluation of therapy effectiveness
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 175–179
DOI: 10.15557/AN.2016.0022


Trigeminal autonomic cephalalgias: a review
Michał Modestowicz, Wojciech Kozubski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 180–186
DOI: 10.15557/AN.2016.0023


Methods for in vivo determination the amygdala organisation in humans: state of the art
Krzysztof Bielski, Marcel Falkiewicz, Emilia Kolada, Iwona Szatkowska
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 187–193
DOI: 10.15557/AN.2016.0024


The use of tetrabenazine for the treatment of drug-induced tardive dyskinesia – report of four cases
Ewa Szczepocka, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Adam Wysokiński
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 194–200
DOI: 10.15557/AN.2016.0025


Therapeutic management in an elderly patient with odontoid fracture
Wojciech Ilków, Tomasz Krzeszowiec, Dariusz Łątka
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 201–207
DOI: 10.15557/AN.2016.0026


Early rehabilitation after haemorrhagic stroke in a patient with a history of heart transplantation. A case study
Anna Grygielska, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 208–211
DOI: 10.15557/AN.2016.0027


An outbreak of aseptic meningitis in Podlaskie Voivodeship in 2014
Magda Orzechowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 212–217
DOI: 10.15557/AN.2016.0028

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.