LOGO
pl en

NEURONEWS: "Daklizumab – nowy lek II linii leczenia MS o zadowalającym profilu bezpieczeństwa?", "Adukanumab zmniejsza liczbę blaszek beta-amyloidowych u pacjentów z chorobą Alzheimera", "Definicja wtórnie postępującej postaci MS potrzebna od zaraz!", "Odkrycie nowego opioidu ze zredukowanymi działaniami niepożądanymi", "Choroba Chagasa, leiszmanioza, śpiączka afrykańska, malaria – nowa nadzieja dla podróżujących"

Karol Jastrzębski

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 163–165