LOGO
PL

2016, Vol 16, No 1Survival in multiple sclerosis correlates to the level of hygiene and mortality
Wojciech Cendrowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 4–8
DOI: 10.15557/AN.2016.0001


Natural course of multiple sclerosis in the first five years of the disease in the Kujawsko-Pomorskie district
Łukasz Rzepiński, Sławomir Wawrzyniak, Małgorzata Rzepińska
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 9–14
DOI: 10.15557/AN.2016.0002


Statistical, pathophysiological and clinical aspects of the relationship between multiple sclerosis and osteoporosis
Tomasz Grzegorski, Jacek Losy
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 15–20
DOI: 10.15557/AN.2016.0003


Therapeutic management of pregnant women with intracranial haemorrhage related to most commonly occurring arteriovenous malformations
Adrianna Jarych, Paweł Kolasa
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 21–28
DOI: 10.15557/AN.2016.0004


Strength training as a form of rehabilitation in adults with cerebral palsy
Jakub Sławomir Gąsior, Piotr Jeleń, Mariusz Pawłowski, Marcin Bonikowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 29–36
DOI: 10.15557/AN.2016.0005


Disorders of consciousness in view of neuroimaging
Urszula Górska, Krzysztof Gociewicz, Marcin Koculak, Anna Jurasińska, Marta Brocka, Marek Binder
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 37–49
DOI: 10.15557/AN.2016.0006


Rehabilitation after brain tumour removal in a two-year follow-up – a case report
Justyna Redlicka, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 50–52
DOI: 10.15557/AN.2016.0007

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.