LOGO
pl en

Zakrzepica zatok żylnych mózgu. Opis przypadku

Marina Baszkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 217–221
DOI: 10.15557/AN.2015.0029
Streszczenie

Wstęp: Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu to rzadka choroba naczyniowa, występująca u osób w każdym wieku. Szacuje się, że jest przyczyną około 1% udarów mózgu. Materiał i metoda: Przypadek został przedstawiony na podstawie dokumentacji medycznej pacjentki. Opis przypadku: W artykule zaprezentowano przypadek 47-letniej pacjentki z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym, od 17 lat stosującej antykoncepcję hormonalną. Kobieta zgłosiła się na oddział z powodu bólów głowy, uczucia drętwienia naprzemiennie kończyn prawych i lewych (od miesiąca), wymiotów (od tygodnia), wysokiego OB. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu oprócz spowolnienia psychoruchowego patologii nie stwierdzono. Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu nie ujawniła zmian. Dopiero po wykonaniu badań dodatkowych potwierdzono zakrzepicę żył mózgowych. Wyniki: Mimo standardowych prób leczenia nie uzyskano poprawy stanu chorej. Objawy ogniskowe i ubytkowe, które pojawiły się w trakcie hospitalizacji, ustąpiły dopiero po włączeniu sterydów. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje na trudność, jaką może sprawić ustalenie rozpoznania i etiologii zakrzepicy żył mózgowych.

Słowa kluczowe
spowolnienie psychoruchowe, bóle głowy, wymioty, drętwienie kończyn, czynnik VIII