LOGO
pl en

Nagłe stany neurologiczne spotykane w pracy zespołów ratownictwa medycznego w Rybniku

Dawid Rumak, Leszek Stefański

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 187–191
DOI: 10.15557/AN.2015.0024
Streszczenie

Cel: Nagłe stany neurologiczne o wieloetiologicznym charakterze są głównym powodem zgłoszeń dla medycznych zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie bezpośrednią przyczyną hospitalizacji pacjenta. Celem pracy była analiza wyżej wymienionych stanów neurologicznych oraz charakterystyka grup pacjentów zespołów ratownictwa medycznego w Rybniku w odniesieniu do wspomnianych stanów. Metoda: Analizowanym materiałem badawczym były karty akcji wykorzystywane w 2013 roku przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego nr 3 w Rybniku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostały wybrane 523 przypadki jako stany podobne do nagłych stanów neurologicznych. Wyniki: Większą częstość występowania chorób notowano wśród starszych mężczyzn niż kobiet. Analizy ujawniły, że charakterystyczne objawy ujawniają się w określonych warunkach. Przy ocenie zdolności psychomotorycznych większość pacjentów cechowała się normalnym stanem, a w przypadku niewielkiej ich części zdolności psychomotoryczne były spowolnione. W badaniu odnotowano duże dysproporcje poziomu glukozy u pacjentów pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Wnioski: Udary występowały najczęściej u osób powyżej 60. roku życia. Obserwowane objawy były zgodne z tymi, które opisano w literaturze. Ocena glukozy u niektórych pacjentów pozwoliła na podejrzenie cukrzycy lub wykluczenie hipoglikemii. Większość respondentów miała łagodne uszkodzenie mózgu. Alkohol w znaczący sposób wpływał na występowanie urazów głowy i drgawki.

Słowa kluczowe
nagłe stany neurologiczne, zespoły ratownictwa medycznego, udar