LOGO
PL

2015, Vol 15, No 3


Expectations and needs of patients concerning the treatment of multiple sclerosis and the results of the BENEFIT 11 study
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 119–123
DOI: 10.15557/AN.2015.0016

When should second-line treatment of multiple sclerosis be started?
Jacek Losy
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 124–129
DOI: 10.15557/AN.2015.0017

New outlook for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis
Magdalena Noga, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 130–134
DOI: 10.15557/AN.2015.0018

Peginterferon beta-1a – a new form of interferon beta-1a
Zdzisław Maciejek, Anna Niezgodzińska-Maciejek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 135–138
DOI: 10.15557/AN.2015.0019

Dimethyl fumarate – a new drug in multiple sclerosis therapy
Adam Stępień
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 139–143
DOI: 10.15557/AN.2015.0020

Alemtuzumab – a new drug in the therapy of relapsing-remitting multiple sclerosis. The first or second line of treatment?
Jacek Zaborski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 144–149
DOI: 10.15557/AN.2015.0021

Anti-CD20 monoclonal antibody in multiple sclerosis therapy: the results of phase 3 clinical studies on relapsing and primary progressive multiple sclerosis
Maciej Maciejowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 150–154
DOI: 10.15557/AN.2015.0022

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.