LOGO
PL

2015, Vol 15, No 3Expectations and needs of patients concerning the treatment of multiple sclerosis and the results of the BENEFIT 11 study
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 119–123
DOI: 10.15557/AN.2015.0016


When should second-line treatment of multiple sclerosis be started?
Jacek Losy
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 124–129
DOI: 10.15557/AN.2015.0017


New outlook for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis
Magdalena Noga, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 130–134
DOI: 10.15557/AN.2015.0018


Peginterferon beta-1a – a new form of interferon beta-1a
Zdzisław Maciejek, Anna Niezgodzińska-Maciejek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 135–138
DOI: 10.15557/AN.2015.0019


Dimethyl fumarate – a new drug in multiple sclerosis therapy
Adam Stępień
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 139–143
DOI: 10.15557/AN.2015.0020


Alemtuzumab – a new drug in the therapy of relapsing-remitting multiple sclerosis. The first or second line of treatment?
Jacek Zaborski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 144–149
DOI: 10.15557/AN.2015.0021


Anti-CD20 monoclonal antibody in multiple sclerosis therapy: the results of phase 3 clinical studies on relapsing and primary progressive multiple sclerosis
Maciej Maciejowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 150–154
DOI: 10.15557/AN.2015.0022

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.