LOGO
PL

2015, Vol 15, No 2The needs and the condition of multiple sclerosis medical care in Poland
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 61–67
DOI: 10.15557/AN.2015.0008


Polish registry of multiple sclerosis patients – current status, perspectives and problems
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Stanisław Flaga, Danuta Ryglewicz, Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 68–73
DOI: 10.15557/AN.2015.0009


The needs of multiple sclerosis patients and the availability of rehabilitation in Poland
Andrzej Potemkowski, Józef Opara
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 74–79
DOI: 10.15557/AN.2015.0010


The plasticity of the adult human brain cortex
Krystyna Rymarczyk, Iwona Makowska, Katarzyna Pałka-Szafraniec
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 80–87
DOI: 10.15557/AN.2015.0011


The use of SMR neurofeedback in the treatment of drug-resistant epilepsy
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 88–90
DOI: 10.15557/AN.2015.0012


A case of late presentation of precocious puberty due to pituitary astrocytoma
Fahimeh Soheilipour, Hossein Ghalaenovi, Seyyed-Hossein Samedanifard, Fatemeh Jesmi
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 91–95
DOI: 10.15557/AN.2015.0013


Flaccid paraplegia of organophosphate-induced delayed polyneuropathy leading to early spastic paraplegia. Case report
Rohan Mahale, Anish Mehta, Abhinandan K. Shankar, Kiran Buddaraju, Rangasetty Srinivasa
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 96–98
DOI: 10.15557/AN.2015.0014


The course of early rehabilitation after brain stroke with acute coronary syndromes in the case of a patient with bilateral crural amputation. Case report
Michał Starosta, Marta Niwald, Marcin Machnia, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 99–102
DOI: 10.15557/AN.2015.0015

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.