LOGO
PL

2014, Vol 14, No 4Pharmacotherapy in Alzheimer’s disease and other dementias in practical settings: which drug, when and for whom?
Marcin Wojtera, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 218–227
DOI: 10.15557/AN.2014.0025


Causative (reperfusion) treatment in acute ischaemic stroke – from the first attempts until today
Jacek J. Rożniecki
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 228–234
DOI: 10.15557/AN.2014.0026


The role of decompressive craniectomy in ischaemic stroke
Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 235–244
DOI: 10.15557/AN.2014.0027


Increasing occurrence of multiple sclerosis in women correlates to hygiene level
Wojciech Cendrowski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 245–249
DOI: 10.15557/AN.2014.0028


Vertebral artery dissection – aetiology, clinical features and treatment
Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Edyta Dziadkowiak, Joanna Bladowska, Bogusław Paradowski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 250–256
DOI: 10.15557/AN.2014.0029


Hyponatraemia in a patent after craniocerebral injury – problems of diagnosis and treatment
Wojciech Ilków, Anita Ilków
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 257–263
DOI: 10.15557/AN.2014.0030

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.