LOGO
PL

2014, Vol 14, No 3Psychological interventions for preventing post-stroke depression
Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 156–160
DOI: 10.15557/AN.2014.0017


Education, cognitive and social activity as dementia protective factors
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 161–166
DOI: 10.15557/AN.2014.0018


Diet as a protective factor in dementia
Radosław Magierski, Katarzyna Antczak-Domagała, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 167–174
DOI: 10.15557/AN.2014.0019


Role of physical activity in preventing cognitive disorders
Andrzej W. Ziemba
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 175–180
DOI: 10.15557/AN.2014.0020


Posterior cortical atrophy – clinical manifestation, differential diagnosis and management
Anna Barczak, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 181–189
DOI: 10.15557/AN.2014.0021


Disorders of consciousness – clinical and ethical perspective
Urszula Górska, Marcin Koculak, Marta Brocka, Marek Binder
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 190–198
DOI: 10.15557/AN.2014.0022


Botulism. Case report
Elżbieta Jasińska, Agnieszka Gross, Ewa Kołodziejska
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 199–202
DOI: 10.15557/AN.2014.0023


Many faces of neuroborreliosis. Case report
Marina Baszkiewicz
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 203–206
DOI: 10.15557/AN.2014.0024

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.