LOGO
pl en

Zaburzenia słuchu w praktyce neurologa

Maria Konarska-Król1, Magdalena Justyna Kacperska1, Karol Jastrzębski1, Maciej Radek2, Bartłomiej Tomasik3

Affiliacja i adres do korespondencji
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 61–69
DOI: 10.15557/AN.2014.0007
Streszczenie

Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka, ściśle związany z narządem słuchu i równowagi. Nagłe lub szybko postępujące upośledzenie słuchu, któremu mogą towarzyszyć szumy uszne, uczucie zatkania ucha czy zawroty głowy, jest dla pacjenta nieprzyjemne i w dużym stopniu obniża jakość jego życia. Wśród przyczyn nagłych zaburzeń słuchu wymienia się przede wszystkim choroby laryngologiczne, ale też zaburzenia krążenia mózgowego, urazy czaszkowo-mózgowe, infekcje wirusowe (wirusy świnki, różyczki, półpaśca) i bakteryjne, choroby kości, guzy nerwu VIII, choroby genetyczne, schorzenia o podłożu autoimmunologicznym (np. stwardnienie rozsiane), leki ototoksyczne i wiele innych. Zaburzenia słuchu dzielimy na ośrodkowe i obwodowe, te drugie natomiast – na przewodzeniowe i odbiorcze. Głuchota jest objawem bardzo niepokojącym nie tylko dla pacjenta, lecz także dla neurologa. W jej przypadku kluczową rolę odgrywają: wywiad, badanie przedmiotowe, w tym badanie otolaryngologiczne, neurologiczne i audiologiczne, badanie pobudliwości przedsionków (próby kaloryczne, elektronystagmografia) oraz – w zależności od wskazań klinicznych – badania neuroobrazowe, badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, badania laboratoryjne krwi i inne, a następnie podjęcie właściwego leczenia.

Słowa kluczowe
zaburzenia słuchu, zaburzenia krążenia mózgowego, nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy, guzy kąta mostowo-móżdżkowego, choroby kości, choroby zakaźne, stwardnienie rozsiane, urazy głowy, uraz ciśnieniowy, choroby genetyczne, choroba Ménière’a, leki ototoksyczne