LOGO
PL

2014, Vol 14, No 1Gestational insolation and risk of multiple sclerosis in offspring
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 16–24
DOI: 10.15557/AN.2014.0001


Pregnancy and childbirth in women with multiple sclerosis
Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, Halina Bartosik-Psujek
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 25–29
DOI: 10.15557/AN.2014.0002


Post-stroke involuntary movements in a patient with chronic respiratory failure
Marina Baszkiewicz
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 30–33
DOI: 10.15557/AN.2014.0003


Uncommon – monogenetic – causes of small-vessel stroke
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 34–42
DOI: 10.15557/AN.2014.0004


The formation of atherosclerotic plaque, its destabilisation and diagnostics
Piotr Kaźmierski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus, Bartłomiej Tomasik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 43–53
DOI: 10.15557/AN.2014.0005


Memantine in mild cognitive impairment and mild dementia of Alzheimer’s disease: theoretical background, clinical trials and recommendations
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 54–60
DOI: 10.15557/AN.2014.0006


Hearing disturbances in neurologist clinical practice
Maria Konarska-Król, Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Maciej Radek, Bartłomiej Tomasik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 61–69
DOI: 10.15557/AN.2014.0007


An assessment of surgical treatment using hemilaminectomy in patients with degenerative lumbar stenosis
Dawid Sobański, Wiesław Strohm, Paweł Kolasa
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 70–74
DOI: 10.15557/AN.2014.0008

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.