LOGO
PL

2013, Vol 13, No 4Immunohistochemical identification methods of CD133+ cells in glioblastoma
Emil Zielonka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 253–257


Levetiracetam and therapy of epilepsy in specific clinical situations
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 258–266


Increasing occurrence of multiple sclerosis in women is linked with cigarette smoking
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 267–274


Stroke in the form of artery of Percheron syndrome. Case report
Paweł Gogol, Anna Gogol, Andrzej Opuchlik, Anna M. Kamińska, Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 275–278


Traumatic damage of cervical arteries with a particular consideration of vertebral arteries: characteristics of diagnostic therapeutic process
Marcin Rogoziewicz, Anna Borkowska-Konieczna, Wojciech Kozubski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 279–286


Pharmacotherapy of cognitive dysfunctions in Alzheimer’s disease: current strategies and experimental therapies
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 287–294


Pharmacotherapy of behavioural disorders associated with dementia
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 295–301


Non-pharmacological strategies of behavioural symptoms associated with dementia management
Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 302–307


Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: current recommendations and unsolved issues
Tomasz Sobów, Radosław Magierski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (4), p. 308–313

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.