LOGO
PL

2012, Vol 12, No 4RETRACTED - Experimental models of ischaemic stroke
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 199–204


Role of purinergic signalling and cytokines in the ischaemic stroke
Marek Cieślak
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 205–214


Concept of dynamic localization of function in rehabilitation of aphatic speech disorders
Elżbieta Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 215–221


Pathogenetic mechanisms of amyotrophic lateral sclerosis
Joanna Iłżecka
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 222–235


Psychiatric disorders coexisting with dementia – clinical relevance and principles of management
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 236–244


Treatment of dementia coexisting with medical diseases – selected issues
Alicja Klich-Rączka
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 245–250


Some practical considerations on dizziness
Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 251–258

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.