LOGO
PL

2012, Vol 12, No 3Lipid disorders in patients with vertigo
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Joanna Urbaniak, Anna Jałocha-Kaczka, Joanna Michalska, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 143–148


Reduction of multiple sclerosis-related mortality is associated with lower prevalence of tobacco smoking among Polish males
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 149–153


Is there a seasonality and periodic fluctuations in epilepsy?
Dariusz Timler, Łukasz Szarpak, Marcin Madziała
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 154–158


Surgical treatment of epilepsy
Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 159–163


Tiagabine in anxiety disorders
Małgorzata Pawełczyk, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 164–168


Evaluation of post-isometric relaxation influence on muscle tone in cervical vertigo patients
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Marzena Bielińska, Piotr Pietkiewicz, Jarosław Miłoński, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 169–175


Successful steroid treatment for probable non-paraneoplastic limbic encephalitis – case report
Monika Gołąb-Janowska, Teresa Korwin-Piotrowska, Anna Walecka, Monika Mak, Przemysław Nowacki
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 176–181

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.