LOGO
PL

2011, Vol 11, No 4


Exertional heat stroke in a marathon runner – case report
Tomasz Pawełczyk, Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek, Jolanta Rabe-Jabłońska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 274-279

Chemokines and their receptors on neurons in neurodegeneration and neuroprotection
Paweł Woliński, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 210-215

CADASIL – clinical picture, diagnostic process and treatment
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 216-226

CADASIL – morphological changes and their pathomechanism
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 227-236

CADASIL – role of Notch 3 signaling system in pathomechanism of the disease
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 237-243

Correlation between MRI, neuropathology and clinics in multiple sclerosis
Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 244-250

Changes in motor cortex activation after botulinum toxin treatment in MS patients with leg spasticity
Pavel Hok, Petr Hluštík, Zbyněk Tüdös, Petr Frantis, Jana Klosová, Vladimíra Sládková, Jan Mareš, Pavel Otruba, Petr Kaňovský
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 251-256

Relation of regional mortality and female-to-male ratio in multiple sclerosis to the past long-term meteorological factors in Poland
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 257-264

Pathogenesis of development of atheromatous plaque in carotid arteries
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 265-273

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.