LOGO
PL

2011, Vol 11, No 2


The search for inflammatory biomarkers of ischaemic stroke
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 106-110

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis – case report
Andrzej Klimek, Karol Jastrzębski, Sylwia Janiak, Monika Kołodziejska, Marek Grochal, Rusłan Jekimow, Krzysztof Zieliński, Dorota Snopkowska-Wiaderna
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 79-84

Role of VEGF, neurotrophic and proangiogenic factor in pathogenesis of Alzheimer’s disease
Marta Nowacka, Ewa Obuchowicz
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 123-130

Hyperleptinaemia in patients with acute ischaemic stroke
Marta Pyzik-Janiak
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 115-122

Hemicraniectomy and hypothermia in the treatment of ischaemic stroke
Justyna Rokicka, Magdalena Zychowicz-Sielska, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 111-114

Medulloblastoma – heterogeneous histopathology
Wiesława Grajkowska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 96-99

Genetics of childhood medulloblastoma
Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 85-90

Molecular characteristics of cancer stem cells and progenitors in medulloblastoma
Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 91-95

Th17 cells in pathogenesis of experimental model of multiple sclerosis
Dagmara Wójkowska, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 100-105

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.