LOGO
PL

2010, Vol 10, No 4Genius and epilepsy
Ewa Motta, Zofia Kazibutowska, Anna Gołba
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 190-193


Status epilepticus. Clinical characteristics and management
Iwona Mańka, Krystyna Pierzchała
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 194-201


Trudności w leczeniu lekoopornego stanu padaczkowego – opis przypadku
Róża Ślusarczyk, Krystyna Pierzchała, Jolanta Biernawska, Iwona Mańka, Hanna Misiołek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 202-205


Can nucleoside and nucleotide precursors become future successful anti-epileptic drugs?
Marek Cieślak, Michał Komoszyński
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 206-212


Cognitive and neurological disorders inoffspring of mothers with epilepsy – risks factors
Janusz Wendorff
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 213-217


Usefulness of topiramate instatus epilepticus treatment
Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Wiesław Chudzik
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 218-220


Epilepsy as aproblem of the elderly
Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 221-226


Antiepileptic drugs inneuropathic pain treatment
Jan Kochanowski, Joanna Cegielska, Joanna Tomalka‑Kochanowska
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 227-231


Role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in the pathogenesis and treatment of mental disorders
Tomasz Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Anna Dietrich-Muszalska, Magdalena Grygo, Kamila Krawczyk, Tomasz Wolańczyk, Janusz Rybakowski, Jolanta Rabe-Jabłońska
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (4), p. 232-241

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.