LOGO
PL

2010, Vol 10, No 3Fingolimod in treatment of multiple sclerosis
Marek Juszczak, Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 145-151


The immunoexpression of LAMP2 protein in central nervous system in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD)
Piotr Gębski, Beata Sikorska
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 152-166


Hypoadiponectinemia in patients with ischaemic stroke
Marta Pyzik-Janiak, Bożena Adamkiewicz
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 167-171


Transient neurological deficit due to neurotoxicity of contrast medium used for coronary angiography
Renata Wilczewska , Alina Kułakowska , Alicja Korneluk-Sadzyńska , Helena Borowik, Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 172-175


4th Annual Meeting of Society of Vascular and Interventional Neurology: a report from the Fall Practicum and Interactive Laboratory, October 2010, Atlanta, Georgia, USA
Michał Arkuszewski, Magdalena Targosz-Gajniak, Osama O. Zaidat
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3)

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.