LOGO
PL

2009, Vol 9, No 3Autonomic dysfunctions in Parkinson’s disease
Urszula Fiszer
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 159-163


Antiepileptic drugs in neuropathic pain treatment
Jan Kochanowski, Joanna Cegielska, Joanna Tomalka-Kochanowska
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 209-213


Widening of foetal cerebral ventricles – diff erential diagnosis
Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 203-208


Agenesis of corpus callosum – signifi cance of prenatal diagnosis
Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 194-202


Foetal tumours of the central nervous system
Maria Respondek-Liberska
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 164-182


Prenatal imaging diagnostics of the arachnoid cysts
Maria Respondek-Liberska, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 183-193


Oculopharyngeal muscular dystrophy – case report with positive family history
Małgorzata Kot, Małgorzata Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 214-218

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.