LOGO
PL

2009, Vol 9, No 2Pathogenesis of multiple sclerosis
Konrad Rejdak
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 86-90


Multiple sclerosis in Poland and worldwide – epidemiological considerations
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 91-97


Diagnostic criteria for multiple sclerosis
Jacek Losy
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 98-100


Laboratory diagnosis of multiple sclerosis
Małgorzata Siger
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 101-108


Biomarkers in multiple sclerosis
Mieczysław Wender
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 109-115


Natural history of multiple sclerosis
Robert Bonek, Zdzisław Maciejek
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 116-125


Current therapy of multiple sclerosis
Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 126-131


Development of new therapies for multiple sclerosis
Paweł Gierach, Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 132-139


Contemporary trends of rehabilitation in multiple sclerosis
Józef Opara, Waldemar Szwejkowski, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 140-146

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.