LOGO
PL

2009, Vol 9, No 1


Back pains under examination in category diseases from the job processing
Katarzyna Kubicka, Krystyna Pierzchała
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 11-16

SYMPOSIUM: HYDROCEPHALUS. Surgical treatment of hydrocephalus with the use of neuroendoscopic techniques
Emilia Nowosławska, Wanda Mikołajczyk-Wieczorek, Krzysztof Zakrzewski
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 17-25

SYMPOSIUM: HYDROCEPHALUS. Shunt systems in the treatment of hydrocephalus
Wanda Mikołajczyk-Wieczorek, Emilia Nowosławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 26-36

SYMPOSIUM: HYDROCEPHALUS. Posthaemorrhagic hydrocephalus in neonates and infants
Marek Mandera
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 37-44

SYMPOSIUM: HYDROCEPHALUS. Hydrocephalus in children with brain tumours
Krzysztof Zakrzewski, Emilia Nowosławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 45-51

Vitamins for “memory”
Beata M. Gruber
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 52-62

Cognitive impairment in neoplastic disease and paraneoplastic neurological syndromes
Karolina Popławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 67-71

Rituximab therapy in generalized refractory myasthenia gravis. Case report
Robert Bonek, Zdzisław Maciejek, Krzysztof Radziszewski
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 63-66

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.