LOGO
PL

2008, Vol 8, No 1


Narcolepsy – new possibilities of diagnosis and treatment
Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 10-15

SYMPOSIUM: MULTIPLE SCLEROSIS. Chemokines and their receptors in experimental autoimmune inflammation in the CNS
Bartosz Bielecki, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 16-24

SYMPOSIUM: MULTIPLE SCLEROSIS. Mechanisms of neurodegeneration and its markers in multiple sclerosis
Paweł Woliński, Marcin Jałosiński, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 25-32

SYMPOSIUM: MULTIPLE SCLEROSIS. The role of regulatory T cells (Tregs) in experimental autoimmune inflammation in the CNS
Magdalena Karolak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 33-38

Stem cells in neurology
Anna Gójska, Walenty Michał Nyka
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 39-48

Atypical course of sporadic form of Creutzfeldt-Jakob disease
Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Monika Przybyła, Małgorzata Pawełczyk, Paweł P. Liberski, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 49-55

Myositis ossificans progressiva
Władysław Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 56-61

Globoid cell leucodystrophy – disease with many faces?
Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 62-65

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.