LOGO
PL

2007, Vol 7, No 4Chemokines and their receptors in pathogenesis of multiple sclerosis
Bartosz Bielecki, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 223-231


Stem cells in Parkinson disease treatment
Piotr Rieske
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 232-241


Osteoporosis occurrence in neurological diseases
Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Marta Pyzik
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 242-245


Mechanism of action of cytostatic drugs used in neurology
Marcin Jałosiński, Kamil Karolczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 246-253


Analysis of visual evoked potential in patients with clinically isolated syndrome
Ewelina Kuczko-Piekarska, Anna Niezgodzińska-Maciejek
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 259-262


Hyperlipidemia and platelet activation markers in patients after ischemic stroke
Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 263-269


Neuropsychological assessment of early and long-term outcome after operative treatment in patients with bleeding from anterior or posterior communicating artery aneurysms
Elżbieta A. Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 270-276


Buccal cavity hemineglect syndrome
Robert Pogorzelski, Alina Kułakowska, Adam Sadzyński, Dorota Halicka, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 277-281


Cognitive and behavioural disorders after carbon monoxide intoxication – case report
Alina Kułakowska, Dorota Halicka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Adam Sadzyński, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 254-258

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.